Powrót do strony rastar.pl
Koszyk:

(pusty)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
RASTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. RASTAR Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem:
  strony internetowej: www.rastar.pl
  telefonicznie: 32 750 49 30

 2. Dane Sprzedawcy:
  Nazwa: RASTAR Sp. z o.o.
  Siedziba: ul. Strażacka 2, 41-807 Zabrze
  NIP: 6342622334
  REGON: 240548025
  Zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000271582

 3. Kapitał zakładowy 50.000,00 zł
  online: www.sklep.rastar.pl
  e-mail: sklep@rastar.pl

 4. Kupującym mogą być:

  1. osoby fizyczne, w tym Konsumenci,

  2. osoby prawne,

  3. jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

 5. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu, nieznajomość postanowień regulaminu nie zwalnia Kupującego z stosowania określonych w nim zasad.

 6. RASTAR Sp. z o.o. będzie przesyłał Kupującemu informacje dotyczące towarów znajdujących się w ofercie sklepu za zgodą Kupującego.

 7. Wszystkie promocje i rabaty dotyczą Kupujących, którzy dokonają rejestracji w sklepie internetowym.

 8. Warunkiem koniecznym realizacji zamówienia jest podanie aktualnego numeru telefonu, adresu e-mail, adresu na który ma być doręczona przesyłka, nr Pesel w przypadku zakupu bez akcyzy.

 9. Składając zamówienie w sklepie internetowym Kupujący potwierdza zapoznanie się z regulaminem. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu w całości.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 1. Przedstawiona oferta stanowi ofertę handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 3. Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia składane w dni wolne od pracy realizowane będą w najbliższym dniu roboczym.

 4. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. Dodanie towaru do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam” oznacza złożenie zamówienia „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

 6. Koszty przesyłki zamówionego towaru ponosi Kupujący. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób.

 7. Zapłata ceny następuje w następujące sposoby:
  a) za pobraniem ceny w momencie wydania towaru,
  b) za zapłatą ceny przed wysłaniem towaru do Kupującego na rachunek bankowy Sprzedawcy nr: 39 1020 2313 0000 3102 0173 6701.

 8. Zapłata kwoty zamówienia wraz z kosztami przesyłki powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od złożenia zamówienia przez Kupującego lub w momencie wydania towaru Kupującemu (za pobraniem).

 9. Czas realizacji zamówienia (czas od złożenia zamówienia do wysyłki) wynosi od 2 do 7 dni roboczych.

 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy zależny od przewoźnika.

 11. W związku z sprzedażą, na rzecz Kupującego wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.

 12. O chęci otrzymania faktury VAT Kupujący jest zobowiązany powiadomić sprzedającego w momencie składania zmówienia.

REKLAMACJE I GWARANCJE:

 1. Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy i zwrotu kupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru i przesłanie oświadczenia na adres: ul. Strażacka 2, 41-807 Zabrze. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu.

 2. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 3. Zwracany towar nie może nosić śladów użycia i powinien być odesłany w stanie, w którym trafił do Konsumenta. Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie towaru Sprzedawcy przed jego upływem. Towary, co do których Konsument odstąpił od umowy należy zwrócić na adres: ul. Narutowicza 15 , 41-503 Chorzów.

 4. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta następuje przez złożenie i wysłanie oświadczenia Sprzedawcy na adres: RASTAR Sp. z o.o. ul. Strażacka 2, 41-807 Zabrze. Do zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

 5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Konsumenta płatność wraz z kosztami dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy Konsumenta.

 6. Towary objęte są gwarancją producenta.

 7. Sprzedawane towary podlegają rękojmi i jako takie podlegają zwrotom lub wymianie na towary bez wad.

 8. W przypadku jeśli, towar produkowany przez inny podmiot niż Sprzedawca, nie będzie posiadał parametrów określonych w certyfikatach wystawionych przez producenta, Sprzedawca proponuje obniżenie ceny towaru. Ewentualne obniżenie ceny towaru nastąpi po zbadaniu jego parametrów w certyfikowanym laboratorium.

 9. W przypadku towaru produkowanego przez Sprzedawcę reklamacja będzie przebiegała następująco:
  a) Kupujący zgłasza wadę towaru Sprzedawcy drogą elektroniczną przez wysłanie wiadomości na adres sklep@rastar.pl w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia stwierdzenia wady.
  b) Sprzedawca uzgadnia z Kupującym termin spotkania w celu sprawdzenia towaru,
  c) Kupujący zobowiązany jest do przygotowania miejsca i towaru w celu przeprowadzenia testu towaru,
  d) jeśli problemy związane z spalaniem towaru będą wynikały z wady tkwiącej w towarze, Sprzedawca proponuje odbiór towaru oraz zwrot ceny,
  e) towar powinien być przygotowany przez Kupującego do odbioru przez Sprzedawcę poprzez wystawienie towaru na zewnątrz na palecie i obciągnięty taśmą,

 10. Reklamację towaru składa się w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragon, faktura).

 11. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

 12. Procedura reklamacyjna kończy się:
  a) uznaniem reklamacji - Kupujący otrzyma zwrot ceny towaru oraz koszt przesyłki reklamacyjnej lub nowy towar wolny od wad,
  b) odmową uznania reklamacji - Kupujący otrzyma pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Każdy zarejestrowany Kupujący ma prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.

 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez RASTAR Sp. z o.o. w Katowicach do celów związanych z realizacją zamówień złożonych przez Kupujących, przekazywaniem Kupującym informacji handlowych oraz podejmowania działań marketingowych w formach dozwolonych prawem, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. nr 133, poz.833 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. W przypadku zwrotu nieodebranej w terminie przesyłki, Kupujący zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty za kolejne nadanie do niego przesyłki.


Certyfikat rzetelności

Certyfikat rzetelności

Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma.

Więcej
Rabaty dla klientów

Rabaty dla klientów

Atrakcyjne rabaty dla naszych klientów.

Więcej
Rastar Sp. z o.o.

(+48) 32 7504930

Adres placu skladowego
Chorzow 41-503
ul. Narutowicza 15